• Dzieci Maryi (Marianki) - to wspólnota dziewcząt, które w sposób szczególny oddają cześć Najświętszej Maryi Pannie.
  • Nasze spotkania odbywają się w soboty o godz. 11.00 w salce katechetycznej.
  • Spotkania mają różny charakter: modlitewny, formacyjny, muzyczny, liturgiczny, a także zabawowy i wyjazdowy. 
  • Opiekunami grupy są: pani Joanna Szczurek i ks. Mariusz Woźniak.

Historia powstania wspólnoty Dzieci Maryi wiąże się z objawieniami Matki Bożej św. Katarzynie Laboure. Maryja ukazała jej swój wizerunek, z którego wypływają promienie łask. Dzięki staraniom św. Katarzyny powstał Cudowny Medalik, na którym oprócz wizerunku Maryi widnieje napis „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Niedługo później powstają pierwsze wspólnoty dziewcząt, które nosząc Cudowny Medalik na piersi, chcą naśladować Maryję i głosić Jej chwałę.

Marianki ubogacają także swoją obecnością liturgię podczas Mszy św. niedzielnej, nabożeństw maryjnych oraz uroczystości, stojąc ze sztandarem ubrane w niebieskie pelerynki i zawieszonymi medalikami na szyi.

Uroczystość patronalna obchodzona jest 8 grudnia w Niepokalane Poczęcie NMP. Wtedy Dzieci Maryi otrzymują medaliki oraz składają lub odnawiają swoje przyrzeczenia.

Kolory wstążek, na których zawieszony jest Cudowny Medalik:
– przed I Komunią św. – kolor różowy
– po I Komunii św. – kolor żółty
– klasy V-VI – kolor zielony
– od klasy VII – kolor niebieski
– animatorki – kolor granatowy
.