• Nasze spotkania formacyjne odbywają się soboty o godz. 9.00 w salce katechetycznej.
  • Naszym opiekunem jest ks. Denis Rakwic. 
  • Słowo ministrant pochodzi od łacińskiego - ,,ministrare", co oznacza właśnie ,,służyć". 
  • Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych. 
  • Posługa ministranta związana jest nierozłącznie z miejscem jej sprawowania, a więc z kościołem.
  • W kościele ministranci są najbardziej widoczni - ubrani w komże, kolorowe stroje albo białe alby przepasane cingulum.
  • Asystując kapłanowi, uświetniają liturgię. 
  • Chętni do służby ministranta mogą zgłaszać się do księdza opiekuna.

Miejscem, gdzie ministranci przygotowują się do swojej posługi jest zakrystia. To tutaj każdy z nich ubiera się w strój ministranta. Tutaj także odmawia modlitwę przygotowując się do liturgii: 

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię Panie Jezu o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz a serce moje oddane tylko Tobie.

W czasie swojej służby ministrant jest tym, który posługuje na wiele sposobów: przynosi przedmioty potrzebne do sprawowania liturgii... oddaje cześć Bogu, daje znaki dzwonkami. Lektor czyta Słowo Boże.  I to wszystko dla dobra ludzi i... przede wszystkim na chwałę Pana Boga!

Ci, którzy rozpoczynają swą "karierę" ministrancką, to tak zwani kandydaci.

Kolejna grupa to chłopcy chodzący do szkół podstawowych i gimnazjów, służący przy ołtarzu w kolorowych szatach. Określani są oni mianem ministranci. W czasie posługi noszą oni stroje, których kolorystyka zależna jest od okresu liturgicznego oraz charakteru danej Mszy. Ministranci nie tylko służą do mszy, ale także np. chodzą z księdzem w czasie odwiedzin duszpasterskich, adorują Najświętszy Sakrament itd.

Odrębną część ministrantów stanowią lektorzy. Można ich rozpoznać po tym, że noszą albę (białą długa szatę). Lektor oprócz klasycznych zadań, jakie pełni ministrant, pełni również posługę słowa - czyta lekcje (czytania).