• Sprawy związane z pogrzebem załatwiane są w kancelarii parafialnej także poza godzinami urzędowania. 

  • Sprawy pogrzebu załatwiane są w kancelarii parafialnej osobiście przez najbliższych z rodziny lub – w przypadku ich braku – przez znajomych czy sąsiadów osoby zmarłej. 

  • Parafia nie załatwia tych spraw telefonicznie lub za pośrednictwem zakładów pogrzebowych.