Zesłanie Ducha Świętego

28. 05. 2023

7.00 – O radość nieba dla ++: rodziców Pawła i Elżbiety Szyszka, dziadków, rodzeństwa i pokr. oraz +

Tadeusza Głowacz

8.30 – Za ++: rodziców i dziadków Natalię i Aleksandra Madejek oraz Mieczysława Waszak

10.00 Do Bożej Op. za wstaw. MB Nieustającej Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą

opiekę, zdrowie, bł. Boże i dary Ducha Świętego dla Patryka Berdy z okazji 20 r. urodzin, o bł.

Boże dla całej rodziny

11.30 – Za ++: rodziców Bibiannę i Karola Szyszka, braci Alberta i Herberta, siostry Teresę i Edeltraudę,

szwagrów Jana i Józefa, siostrzeńców Rudolfa z żoną i Karola

17.15 – Nabożeństwo majowe

18.00 – Za ++: siostrę Helenę Mazurek w r. urodzin i 14 r. śmierci, rodziców, dziadków, syna Tomasza,

teścia Władysława oraz ++ z rodzin Mazurek i Wrzyszcz

Poniedziałek

NMP Matki Kościoła

29. 05. 2023

7.00 – Za ++: Gizelę i Jerzego Zielasko w r. śmierci i ich syna Rafała

17.15 – Nabożeństwo majowe

18.00 – 1) Za ++: dziadków Magdalenę I Antoniego Kropiwoda, wujków Gerharda i Jerzego, kuzynkę

Betinę i za dusze w cz. c.

2) O radość wieczną dla ++: rodziców Franciszka i Klary Maleska, teściów Henryka i Łucji

Mazalik, wujka Józefa Fuchs, szwagra Waldemara Mazalik i ++ z pokr.

Wtorek

30. 05. 2023

7.00 – 1) O radość wieczną dla + mamy Klary Maleska

2) Za ++: rodziców Pawła i Małgorzatę Kruppa, dwie siostry, szwagra, ++ z pokr. i dusze w c. c.

17.15 – Nabożeństwo majowe

18.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące

– Za + ks. Prałata Augusta Duffka

– Za ++ Marię i Jana Liana i ich rodziców

– Za ++ rodziców Natalię i Eugeniusza Ziarkowskich, Franciszkę i Michała Gapran, Jolantę

Kutrzepa, Halinę Pańczak, ofiary wojny i dusze w cz. c.

– Za ++ ojca Gerharda, matkę Annę, brata Jana, ++ z rodziny Rekus

– Za ++ męża Joachima Pieszek w r. śmierci, syna Rafała, ++ z pokr. i dusze w cz. c.

– Za + Józefa Więcław

– O radość nieba dla + męża Herberta Szyszka w 6 r. śmierci, ++ z rodziny i ks. Prałata Augusta

Duffka

– Za + ojca Mariana Bartosik w 2 r. śmierci od żony i dzieci

Środa

Nawiedzenie NMP

31. 05. 2023

7.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + Andrzeja z okazji urodzin

17.15 – Nabożeństwo majowe

18.00 – 1) Za + Marlenę Laskowską od rodziców i braci

2) Za ++: Jerzego Wenger w 37 r. śmierci, syna Zbigniewa, córkę Danutę Dlugosz, jej męża

Jerzego, rodziców Marię i Władysława, brata Władysława i za dusze w cz. c.

Czwartek

Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

01. 06. 2023

7.00 – Za ++ rodziców Emanuela i Annę Mandrysz, Jana i Urszulę Sowa, ++ z rodzin Langer, Mandrysz,

Wilsz, Pieruch, Tadeusza i Emmę Sadowskich oraz ciocię Rozalię Besser

18.00 – 1) Do Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w intencji Ojca świętego, kapłanów,

powołań kapłańskich i zakonnych oraz w intencji Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii,

Bractwa Eucharystycznego i Liturgicznej Służby Ołtarza

2) Do Bożej Op. i Aniołów Stróżów z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie,

dary Ducha Świętego dla wnucząt Amona, Lidzi, Piotra, Bianki, Wojtka, Karoliny i Kasi, ich

rodziców oraz dla córki Marioli

Piątek

02. 06. 2023

7.00 – Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji czcicieli

18.00 1) Za ++: Krystynę i Erharda Zowada, teściową Erykę Kowalską, kuzynkę Kornelę oraz jej syna

Tomasza

2) Za ++: rodziców Ernę i Wilhelma Polarz, żonę Krystynę, brata Leonarda, dziadków i ++ z

pokr.

Sobota

św. Karola Lwangi

i Towarzyszy

03. 06. 2023

7.00 – Do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w intencji czcicieli

18.00 – 1) Za + ks. Prałata Augusta Duffka w 2 r. śmierci

2) Za ++: męża i ojca Jerzego Dąbek w r. śmierci, Krystynę i Antoniego Kuczmera, rodziców

Martę i Józefa Dąbek, ks. Prałata Augusta Duffka oraz za dusze w cz. c.

Uroczystość

Trójcy Najświętszej

04. 06. 2023

7.00 – Za ++: męża, ojca i dziadka Gotfryda Garcorz w r. urodzin i za dusze w cz. c.

8.30 – O radość nieba dla ++: męża, ojca i dziadka Kazimierza Orda w 13 r., jego brata Józefa, rodziców,

dziadków z obu stron, ++ z rodzin Orda, Biegacz, Bąk, Cebula i dusze w cz. c.

10.00 Do Bożej Op. za wstaw. MB Nieustającej Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą

opiekę, zdrowie i bł. Boże dla rodzin: Dziubek i Stręciwilk

11.30 – Za + ojca Piotra Konopka i dziadka Jana Niedziela

17.15 – Nieszpory

18.00 – Za + Dorotę Sznajder w 1 r. śmierci