Niedziela Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

26. 11. 2023

7.00 – Do Bożej Op. za wstaw. MB Nieustającej Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą

opiekę, zdrowie i bł. Boże w intencji Waldemara Obłąka i Bernarda Pelki z okazji 30 r. posługi

Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii o bł. Boże i zdrowie dla rodzin, za + ks. Prałata Augusta Duffka i

++ szafarzy Piotra i Krystiana

8.30 – Za + Stanisława Prokopiuk

10.00 Do Chrystusa Króla w intencji mężczyzn, młodzieńców, Nadzwyczajnych Szafarzy i Bractwa

Eucharystycznego

11.30 Do Bożej Op. za wstaw. MB Nieustającej Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą

opiekę, zdrowie i bł. Boże dla wnuka Dominika z okazji 18 r. urodzin, synowej Doroty z okazji 50 r.

urodzin i o bł. Boże dla całej rodziny

17.15 – Nieszpory

18.00 – Za + Annę Grochowalską w 30 dzień po śmierci

Poniedziałek

27. 11. 2023

7.00 – W pewnej intencji

18.00 – 1) Za + dziadka Henryka Grabowskiego w 1 r. śmierci

2) Za ++: rodziców Lucynę i Stanisława Żak oraz ++ z rodzin Żak, Polusik i Wojdyło

Wtorek

28. 11. 2023

7.00 – 1) Za ++ rodziców Agnieszkę i Jerzego Samol

2) Za ++ siostry ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej

17.30 – Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

18.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące

– Za + ks. Prałata Augusta Duffka

– Za ++ Sylwestra Pietrzaka i jego żonę Danutę od sąsiadów z ul. Armii Krajowej 36

– Za ++ syna Rafała Pieszka w dniu urodzin, męża Joachima i ++ z pokr.

– Za + Kazimierza Kowalskiego w 30 dzień po śmierci

– Za + Jana Stelmacha w 30 dzień po śmierci od siostry Małgorzaty z rodziną

– Za + Kazimierę Apłażewicz

– Za + Irmgardę Krawiec w 30 dzień po śmierci od rodziny

– Za + Natalię Kryssa

– Za + Grażynę Kaczorowską od brata Henryka

Środa

29. 11. 2023

7.00 – Za ++ Józefa Masoń w 30 r. śmierci, Gertrudę, Cecylię i za dusze w cz. c.

18.00 – 1) Za ++: Jana Wanecki, rodzeństwo, rodziców i za dusze w cz. c.

2) Za + męża Franciszka Wollny w r. śmierci, rodziców Martę, Zofię i Franciszka Dylong, brata Stefana

z żoną Łucją, zięcia Marcina Iwan, szwagrów Karola i Józefa, teściów Łucję I Pawła Wollny,

szwagierkę Urszulę z mężem Piotrem, pokr. z obu stron i za dusze w cz. c.

Czwartek

św. Andrzeja

30. 11. 2023

7.00 – Za ++: rodziców Karola i Gertrudę Czerner, siostrę, dwóch braci, bratową, szwagra, bratanka i dusze

w cz. c.

18.00 – 1) Za + męża i ojca Mariana Dec w 2 r. śmierci, ++ z rodziny i za dusze w cz. c.

2) Za ++: Herberta Zgodę, jego żonę Wandę, jego rodziców, rodzeństwo Annę i Rudolfa oraz za dusze

w cz. c.

Piątek

01. 12. 2023

7.00 – Do Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji czcicieli

18.00 – 1) Za + mamę Michalinę Solińską w dniu 80 r. urodzin

2) Za ++: siostrę Annę Wilczkowską, jej córkę Kingę oraz ++ z rodziny Pawłowskich

Sobota

02. 12. 2023

7.00 – Do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w intencji czcicieli

18.00 – 1) Za ++: z rodziny Derdowskich, Sójka i Wójcickich oraz za dusze w cz. c.

2) Za + Juliana Tarkę w 22 r. śmierci

I Niedziela Adwentu

03. 12. 2023

7.00 – Za ++: męża Władysława Irackiego, wnuka Tomasza, rodziców Andrzeja i Walerię, rodzeństwo Zofię i

Kazimierza, teściów i krewnych z rodzin Buda, Płecha i Iracki

8.30 – Za + Barbarę Nocula od przyjaciółki

10.00 Za + Piotra Grzech w r. urodzin

11.30 Za + mamę Jadwigę Kmiecik w 2 r. śmierci

17.15 – Nieszpory

18.00 – Intencja od Juraszek