Informacje

Intencje Mszy świętych

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

24. 05. 2019

  7.00 – Do Bożej Op. przez wstaw. MB Nieustającej Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o 

               dalszą opiekę, zdrowie i Boże bł. dla Renaty Poloczek z okazji 60 r. urodzin oraz wnuków 

               Mateusza i Aleksandra z okazji 1 r. urodzin 

  8.30 – Za ++: Helenę Mazurek w 11 r. śmierci, rodziców, syna Tomasza, teścia Władysława, dziadków 

               z wszystkich ++ z rodzin Mazurek i Wrzyszcz 

10.00 – Za ++: matkę Helenę Dąbrowską w 14 r. śmierci, ojca Józefa, braci Józefa i Mariana, bratową 

               Barbarę i dziadków 

 11.30 – Za + matkę Janinę Pietruk w 1 r. śmierci i ++ z rodziny

 17.15 – Nabożeństwo majowe

18.00 – Do Bożej Op. przez wstaw. MB Nieustającej Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o 

               dalszą opiekę, zdrowie i Boże bł. dla Czesławy Pawlikowskiej z okazji 85 r. urodzin, dla siostry 

               Ireny z okazji 80 r. urodzin i o bł. Boże dla całej rodziny

Poniedziałek 

25. 05. 2019

  7.00 – Intencja od Skupin

 17.15 – Nabożeństwo majowe

18.00 – 1) Za ++: Wandę i Józefa Kładamica od przyjaciółek Heni i Krysi

              2) Za ++: rodziców Karolinę i Marcina Nawrot, braci Stanisława, Mateusza. Witolda, Stefana, 

               Ryszarda, ich zmarłe żony Stanisławę, Celinę i Agnieszkę oraz siostrę Irenę, jej męża Jana ++ 

               z pokr. i dusze w cz. c. 

Wtorek 

św. Filipa Neri

26. 05. 2020

  7.00 – Za ++: Konstantynę i Ernesta Morys, rodziców z obu stron i pokr.

  17.15 – Nabożeństwo majowe

 18.00 – 1) Do Boże Op. przez wstaw. MB Nieustającej Pomocy w intencji matek z okazji Dnia Matki

               2) Do Bożej Op. przez wstaw. MB Nieustającej Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą     

               o dalszą opiekę, zdrowie, Boże bł. i dary Ducha Świętego dla Rafała z okazji 10 r. urodzin i o 

               bł. Boże dla całej rodziny

Środa 

27. 04. 2020

  7.00 – 1) Za ++: ojca Józefa Lis w 13 r. śmierci, Wandę, Henryka i Rudolfa Lis 

              2) Za ++ księży pracujących w kraju i na misjach

 17.15 – Nabożeństwo majowe

18.00 – Intencja od Maśnica

Czwartek 

28. 05. 2020

7.00 – Za ++: rodziców Bibiannę i Karola, brata Alberta, Herberta, siostrę Teresę, siostrzeńców i 

             szwagrów

 17.15 – Nabożeństwo majowe

18.00 – 1) Do Bożej Op. przez wstaw. MB Nieustającej Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o 

               dalszą opiekę, zdrowie i Boże bł. dla Tadeusza Lipińskiego z okazji 70 r. urodzin i o bł. Boże 

               dla całej rodziny

              2) Za ++: rodziców teściów i dziadków Natalię i Aleksandra Madejek oraz Mieczysława 

               Waszak 

              3) Za + męża Joachima Pieszek w 13 r. śmierci i wszystkich zmarłych z pokr.

Piątek 

św. Urszuli Ledóchowskiej

29. 05. 2020

7.00 – Za duszę najbardziej cierpiącą w czyśćcu

 17.15 – Nabożeństwo majowe

18.00 – 1) Za ++: Elżbietę i Eugeniusza Derdowskich, ++ z rodzin Sztuba oraz za dusze w cz. c.

              2) Za ++: męża Engelberta w 7 r. śmierci, rodziców i braci oraz ++ z pokr. Bartniczek i Piela

Sobota 

30. 05. 2020

  7.00 – O szczęście wieczne dla + Herberta Szyszka w dniu urodzin

 17.15 – Nabożeństwo majowe

18.00 – 1) Za ++: rodziców Elżbietę i Pawła Szyszka, ich rodziców, rodzeństwo, zięcia Rudolfa i 

               Tadeusza Głowacz

              2) Za ++ Annę Gołąbek i Teresę Walczyk oraz za dusze w cz. c.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

31. 05. 2019

  7.00 – Za ++: Jerzego Żak, rodziców Hildegardę i Gintra Kubieniec, brata Huberta i Teresę Zon

  8.30 – Do Bożej Op. przez wstaw. MB Nieustającej Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o 

               dalszą opiekę, zdrowie, Boże dary Ducha Świętego dla Patryka Berdy z okazji urodzin oraz o 

               bł. Boże i zdrowie dla całej rodziny 

10.00 – Za ++: męża i ojca Piotra Jeschionek w 20 r. śmierci

 11.30 – Za ++: Jerzego Wenger w 34 r. śmierci, syna Zbigniewa, rodziców Marię i Władysława, brata 

               Władysława, zięcia Jerzego Dlugosch, szwagra Stanisława, Mieczysława Lenard i za dusze w 

               cz. c. 

 17.15 – Nabożeństwo majowe

18.00 – Za ++: Eleonorę i Wincentego Kubickich oraz ich córkę Romualdę Holka