Informacje

Intencje Mszy świętych


 V Niedziela Zwykła

10. 02. 2019

  7.00 – Za ++: matkę Irenę Cebula w 5 r. śmierci, ojca Józefa, dziadków Marię i Jana Piwko, Zofię i Pawła

               Cebula oraz ++ z rodzin Cebula, Orda, Bralich i Piwko

  8.30 – Za + ojca Aleksandra Makara z okazji 77 r. urodzin

10.00 – Do Bożej Op. przez wstaw. MB Królowej Kapłanów z podz. za otrzymane łaski, z prośbą dalszą 

               opiekę, zdrowie, Boże bł. i łaskę Ducha Świętego dla ks. Proboszcza z okazji urodzin intencja od 

               Róż Różańcowych i od pani Sodel

 11.30 – Do Bożej Op. przez wstaw. MB Nieustającej Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą dalszą 

               opiekę, zdrowie, Boże bł. i dary Ducha Świętego dla Marcina z okazji 30 r. urodzin

 17.15 – Nieszpory

18.00 – Za + córkę Marlenę Laskowską z okazji urodzin od rodziców i braci

 

Poniedziałek

NMP

z Lourdes

11. 02. 2019

  7.00 – Za ++: rodziców Aurelię i Eryka Bossek, męża Mariana Gołąbek, teściów Władysławę i Władysława

18.00 – 1) Za ++: Emilię i Wilibalda Goniwiecha, Zygmunta Goniwiecha oraz Zygmunta Szulc

              2) Za ++: rodziców Marię i Teodora Diaków, brata Bazylego, dziadków z obu stron i dusze w cz. c.

 

Wtorek

12. 02. 2019

  7.00 – 1) Do Bożej Op. przez wstaw. MB Nieustającej Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą dalszą 

               opiekę, zdrowie, Boże bł. i dary Ducha Świętego dla Adama Sajdak z okazji 7 r. urodzin i o bł. Boże

               dla całej rodziny i rodziców chrzestnych

              2) Za + Hildegardę Kyas w dniu urodzin

 17.30 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

18.00 – Do Bożej Op. przez wstaw. MB Nieustającej Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą dalszą 

               Opiekę i zdrowie z okazji urodzin

 

Środa

13. 02. 2019

  7.00 – 1) Do Matki Bożej Fatimskiej za wstawiennictwem św. Jana Pawła II w intencji czcicieli Matki

               Bożej, Róż Różańcowych i Dzieci Maryi

              2) Za + Jana Solińskiego i dusze w cz. c.

18.00 – Za ++: rodziców Lucynę i Stanisława Żak, męża Helmuta, siostrę Teresę, brata Jerzego i szwagra

               Zbigniewa

 

Czwartek

św. Cyryla

i Metodego

14. 02. 2019

  7.00 – Do Bożej Op. przez wstaw. Św. Józefa z podz. za otrzymane łaski, z prośbą dalszą opiekę i bł. Boże

               w intencji siostry Iwony

18.00 – 1) Za + męża Jerzego Faska w r. śmierci

              2) Za ++: Wacława Błaszczyk z okazji urodzin, Kingę Maśnica oraz ++ z rodzin Błaszczyk, Maśnica,

               Marek i Różkiewicz

 

Piątek

15.02.2019

  7.00 – Za ++: rodziców Hildegardę i Feliksa Itczak oraz brata Edmunda

18.00 1) Za + męża i ojca Waltra Kolloch i dusze w cz. c.

              2) Za + męża, ojca i dziadka Stefana Bocian w 2 r. śmierci oraz ++ z rodziny

 

Sobota

16. 02. 2019

  7.00 – Za ++: Marię Kowarsz, jej męża Alfreda, trzech synów i synową

18.00 – 1) Za + Feliksa Kapica w 30 r. śmierci

              2) Za ++: męża Pawła Kozłowskiego w 3 r. śmierci, rodziców i rodzeństwo obu stron

 

 VI Niedziela Zwykła

17. 02. 2019

  7.00 – Za ++: męża Norberta Sosnowskiego w 1 r. śmierci, teściów Wiktorię i Ludwika Sosnowskich,

               rodziców Barbarę i Jerzego Kaczmarczyk oraz brata Zygmunta

  8.30 – O radość wieczną dla + Mariana Pocześniok w 20 r. śmierci, jego rodziców i rodzeństwo oraz dusze 

               w cz. c.

10.00 – Za ++: ojca Franciszka Piernik w dniu urodzin i matkę Helenę

 11.30 – Intencja wolna

 17.15 – Nieszpory

18.00 – Za ++: rodziców Janinę i Zbigniewa w 7 r. śmierci oraz męża Adama Srokę