III Niedziela Wielkanocna

14. 04. 2024

7.00 – Za + Wojciecha oraz wszystkich ++ z rodziny Jagiełło

8.30 – Za ++: rodziców Marię i Jana Basisty oraz teściów

10.00 – Za ++: żonę Danielę Majchrzyk w 6 r. śmierci, rodziców, teściów, wnuków Pawła i Piotra,

bratanka Radosława i synową Aleksandrę

11.30 – Za ++: męża i ojca Józefa Hulbój w 20 r. śmierci, teściów Urszulę i Jana, rodziców Joannę i Jana

Cwajna, bratową Urszulę i za dusze w cz. c.

17.15 – Nabożeństwo Słowa Bożego

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego o radość wieczną dla ++: Ireny Barańskiej w 3 r. śmierci, męża Mirosława

Paulinę i Ignacego Urbaniak, Wiesławę i Edwarda Grabalskich oraz dusze w cz. c.

Poniedziałek

15. 04. 2024

7.00 – Za + Józefa Dudzika od rodziny Bierowców z Mszany Dolnej

18.00 – 1) Za ++: rodziców Urszulę i Teodora Krawczyk i dziadków z obu stron

2) Za ++: ojca Antoniego Ciska w 2 rl mierci, ++ z rodzin Cisek, Śpich, Kędzia i Cyran oraz za dusze

w cz. c.

Wtorek

16. 04. 2024

7.00 – 1) Do Bożej Op. za wstaw. MB Nieustającej Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą

opiekę, zdrowie i bł. Boże dla Alicji z okazji 80 r. urodzin i o bł. Boże dla całej rodziny

2) O zdrowie dla wnuczki Danieli

17.30 – Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

18.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące

– Za + ks. Prałata Augusta Duffka

– Za + męża, ojca i dziadka Władysława Matyję w 12 r. śmierci, rodziców, teściów, brata, bratowe,

++ z rodzin Matyja i Pawelak oraz za dusze w cz. c.

– Za + Grażynę Jankiewicz od Sebastiana i Weroniki Sromek

– Za + Pelagię Kudlek od sąsiadów z ul. Strzelców Bytomskich 18, 20 i Szpitalnej 6

– Za ++: rodziców Pawła i Łucję Tim, dziadków Teodora i Józefę Tim, Wiktorię i Filipa Jałowy oraz

++ z rodzin Tim, Jałowy i Szady

– Za + Irenę Odalską od Ewy i Zdzisława Kowalcze

– Za + Zofię Mróz od siostry Stanisławy z synem i rodziną

– Za + Waltraudę Lorenz od Kingi i Jacka Krzywdzińskich

– Za + Mieczysława Kornackiego od Heleny i Bogusława Szal

– Za + Waltraudę Lorenz od sąsiadów z ul. K. Miarki i ul. ks. Bończyka

Środa

17.04.2024

7.00 – Za + Irenę Odalską od Danuty i Janusza Bożek

18.00 – 1) Do Bożej Op. przez wstaw. Matki Boskiej w intencji zawarcia przymierza z MB Trzykroć

Przedziwną z Szensztatu, z podziękowaniem za prowadzenie i opiekę dla członków wspólnoty i

ich rodzin

2) Za ++: rodziców Stefanię i Michała Sarnickich w 42 r. śmierci Michała oraz za ++ rodziców i

Krewnych

Czwartek

18. 04. 2024

7.00 – Za + Józefa Dudzika od kuzynki Marysi z synem Mikołajem z Mszany Dolnej

18.00 – 1) Do Bożej Op. za wstaw. MB Nieustającej Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą

opiekę, zdrowie i bł. Boże w pewnej intencji oraz o bł. Boże dla Weroniki i Dawida

2) Za ++: brata Krystiana w 15 r. śmierci, rodzeństwo, męża Franciszka oraz ++ z rodzin Webs i

Kwiatkowskich

Piątek

19. 04. 2024

7.00 – Do Bożej Op. za wstaw. MB Nieustającej Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą

opiekę, zdrowie i bł. Boże dla wnuczki Kai z okazji urodzin i o bł. Boże dla jej rodziców i

chrzestnych

18.00 – 1) Za ++: Edwarda Piontka w r. śmierci, Stanisławę Piontek, Bogdana i Stefanię Staszczyków i

Piotra Pawełczyka

2) Za + męża i ojca Jerzego Błażytko w 10 r. śmierci

Sobota

20. 04. 2024

7.00 – Za + Jerzego Komara w 14 r. śmierci

18.00 – 1) Do Bożej Op. za wstaw. MB Nieustającej Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą

opiekę, zdrowie i bł. Boże dla Franciszka z okazji 70 r. urodzin i o bł. Boże dla całej rodziny

2) Za ++: Helenę i Józefa, Adam i Zuzannę Górskich i za dusze w cz. c.

IV Niedziela Wielkanocna Dobrego Pasterza

21. 04. 2024

7.00 – Za + matkę Martę w 4 r. śmierci, ojca Emila, rodziców i rodzeństwo z obu stron

8.30 – Za ++: męża, ojca i dziadka Eugeniusza Chojnackiego w 25 r. śmierci, córkę Teresę w 3 r.

śmierci, rodziców z obu stron, siostry, bratową oraz dusze w cz. c.

10.00 – Za ++: brata Benedykta Szczekałę, rodziców Zofię i Henryka, męża Mariana Pamułę i za dusze w

cz. c.

11.30 – Do Bożej Op. za wstaw. MB Nieustającej Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą

opiekę, zdrowie i bł. Boże dla Krystiana Miensoka z okazji 60 r. urodzin i o bł. Boże dla całej

rodziny

17.15 – Nieszpory

18.00 – Za + Marlenę Laskowską od rodziców i braci