V Niedziela Zwykła

05. 02. 2023

7.00 – Do Bożej Op. za wstaw. MB Nieustającej Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą

opiekę, zdrowie, bł. Boże i dary ducha Świętego dla wnuczki Hanny z okazji 15 r. urodzin i o bł.

Boże dla całej rodziny

8.30 – Do Bożej Op. za wstaw. MB Nieustającej Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą

opiekę, zdrowie i bł. Boże dla Sabiny Włodek z okazji 91 r. urodzin i o bł. Boże dla całej rodziny

10.00 Za + męża Stanisława Lubienieckiego w 4 r. śmierci

11.30 Za ++: Zbigniewa Runo w 4 r. śmierci, rodziców Stefanię i Józefa Słaby oraz ++ rodzeństwo

17.15 – Nieszpory

18.00 – Za + Monikę Radecki w 9 r. śmierci, ++ z rodzin Radeckich, Dercz i Janickich

Poniedziałek

św. Pawła Miki

i Towarzyszy

06. 02. 2023

7.00 – Intencja wolna

18.00 – 1) Za + Piotra Muskała od chrześnicy Kasi z rodziną

2) Za ++: Mirosława Barańskiego w 1 r. śmierci, żonę Irenę, Paulinę i Ignacego Urbaniak, Adama i

Józefa Barańskich, Helenę i Tomasza Fornalczyk, Leokadię i Stanisława Kulig, Teresę Słupińską,

Wiesławę i Edwarda Grabalskich

Wtorek

07. 02. 2023

7.00 – 1) Intencja wolna

2) Intencja wolna

17.30 – Nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

18.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące

– Za + ks. Prałata Augusta Duffka

– Za ++: męża i ojca Franciszka Ignaczek, rodziców Genowefę i Franciszka Worwa, ciocię Annę

Grygny

– Za ++: mamę Teresę Wolany, ojca Franciszka i bratową Ewę

– Za + Jana Bartoszewskiego w r. śmierci i ++ z rodziny

Środa

08. 02. 2023

7.00 – O światło Ducha Świętego dla Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej

18.00 – 1) Do Bożej Op. za wstaw. MB Nieustającej Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o

dalszą opiekę, zdrowie i bł. Boże dla Justyny i Klaudiusza Berda z okazji r. ślubu i o bł. Boże dla

dzieci i całej rodziny

2) Za ++: mamę Annę Król w r. śmierci, ojca Franciszka, rodzeństwo, siostrzeńca Krystiana, ks.

Prałata Augusta Duffka, ks. Roberta Lorka i za dusze w cz. c.

Czwartek

09. 02. 2023

7.00 – Za ++: Wandę Galarda w 24 r. śmierci oraz rodziców Joannę i Mariana Galarda

18.00 – 1) Do Bożej Op. za wstaw. MB Nieustającej Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą

opiekę, zdrowie i bł. Boże dla Eugeniusza Jemiołek z okazji urodzin

2) Za + Marlenę Laskowską od rodziców i braci

Piątek

św. Scholastyki

10. 02. 2023

7.00 – Intencja wolna

18.00 – 1) Do Bożej Op. za wstaw. MB Królowej Kapłanów z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o

dalszą opiekę, zdrowie, bł. Boże i moc Ducha Świętego dla ks. Proboszcza z okazji urodzin

2) Za ++: Marię Piątkowską, syna Józefa, braci Jana i Józefa, bratową Marię oraz rodziców

Franciszkę i Walentego

Sobota

NMP z Lourdes

11. 02. 2023

7.00 – Za ++ rodziców Anielę i Stanisława Szumskich

  9.00 – Przez wstaw. NMP z Lourdes w intencji chorych z prośbą o Boże bł. i zdrowie

18.00 – 1) Za ++: matkę Elżbietę w 12 r. śmierci, ojca Pawła, Różę i Alojzego Strzodka, ++ z pokr.,

Tadeusza Głowacz i Gerarda Juraszek

2) Za + Mariana Pocześniok w r śmierci, jego rodziców i rodzeństwo oraz za dusze w cz. c.

VI Niedziela Zwykła

12. 02. 2023

7.00 – Za ++: żonę Lillę Drążek w 3 r. śmierci, ojca Stanisława, braci Jana, Kazimierza i Wiesława,

teściów, Edwardę i Jana intencja od męża i synów

8.30 – Za ++: mamę Irenę Cebula w 9 r. śmierci, ojca Józefa, dziadków Jana I Marię Piwko, Pawła i Zofię

Cebula, ++ z rodzin Cebula, Orda, Biegacz, Piwko i Bralich

10.00 Za ++: Mariannę Adamczyk w 3 r. śmierci, ++ z rodziny i o zdrowie dla rodziny

11.30 Intencja od Sztorc

17.15 – Nieszpory

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego o radość wieczną dla + męża Wiktora Hila w 3 r. śmieci i ++ z rodziny