Duszpasterstwo

DUSZPASTERZE 2014-11-09

mgr teologii ks. Jan Podstawka

proboszcz
Historia posługi:
Ks. Jan święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 1991 roku w Opolu.
Od 01. 09. 1991 do 31. 09. 1996 roku pełnił posługę wikariusza w parafii Chrystusa Króla w Gliwicach.
Od 01. 09. 1996 do 31. 09. 1999 roku pracował jako wikariusz w parafii NMP Matki Kościoła w Zabrzu-Helence.
Od 01. 09. 1999 do 31. 09 2006 roku pełnił funkcję prefekta Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu.
Od 01. 09. 2006 jest proboszczem naszej parafii.

  


mgr teologii ks. Tobiasz Dyląg

wikariusz
Historia posługi:
Ks. Tobiasz święcenia kapłańskie przyjął 19 maja 2018 roku w Gliwicach.
Od 27. 08. 2018 jest wikariuszem w naszej parafii
 

mgr teologii ks. Michał Cieśliński

wikariusz
Historia posługi:
Ks. Michał święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 2019 roku w Gliwicach.
Od 26. 08. 2019 jest wikariuszem w naszej parafiiREZYDENT 2014-11-14

mgr teologii ks. August Duffek, kapelan Jego Świętobliwości

emerytowany proboszcz, dziekan honorowy 
Historia posługi:
Ks. August przyjął święcenia kapłańskie 17. 06. 1956 roku w Opolu.
Od 01. 08. 1956 roku do 28. 12. 1961 roku był wikariuszem w parafii Świętej Rodziny w Bytomiu-Bobrku.
Od 29.12. 1961 roku do 16. 09. 1965 roku był administratorem parafii św. Marii Magdaleny w Łambinowicach.
Od 17. 09. 1965 roku do 27. 10. 1965 roku był wikariuszem naszej parafii..
Od 28. 10. 1965 roku do 31. 08. 2003 roku był proboszczem naszej parafii.
Od 01 września 2003 roku jest emerytem, rezydentem w naszej parafii.