Na terenie parafii znajdują dwa cmentarze - przy ul. Cichej i ul. Cmentarnej.

 

Rezerwacja nagrobków:

Rezerwacji nagrobków dokonuje się w kancelarii parafialnej. W kancelarii parafialnej można też sprawdzić stan rezerwacji grobów na cmentarzach parafialnych. Groby są rezerwowane na dwadzieścia lat od pogrzebu. Po tym okresie rodzina może przedłużyć rezerwację. Jeśli rodzina nie podejmuje rezerwacji, groby mogą być przeznaczone do ponownego pochówku lub rezerwowane przez inne osoby.

   

Informacja na temat ubezpieczenia nagrobków: 

Parafia, jako zarządca cmentarza, nie ma możliwości prawnej ubezpieczenia od dewastacji nagrobków, które w świetle prawa nie są własnością parafii lecz rodziny opiekującej się danym nagrobkiem.

Wszystkich parafian opiekujących się grobami swoich bliskich zmarłych na naszych parafialnych cmentarzach informujemy, że istnieje możliwość ubezpieczenia nagrobków przez rodzinę zmarłego wraz z ubezpieczeniem mieszkania lub domu mieszkalnego, czyli, innymi słowy, dopisania do zawartej polisy odpowiedniego nagrobka.

 

Informacja na temat wody i wywozu śmieci: 

Woda na cmentarzach nie jest bezpłatna. Parafia płaci za wodę zużytą na cmentarzach. Prosimy o racjonalne i odpowiedzialne używanie wody, a jednocześnie o jej oszczędzanie. Parafia opłaca również wywóz śmieci z cmentarzy. Zwracamy się z prośbą o złożenie w kancelarii parafialnej według własnego uznania ofiary na ten cel.