Grupy parafialne

Nadzwyczajni szafarze Eucharystii 2014-11-17

Do zasadniczych obowiązków nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii należy pomoc w zanoszeniu jej chorym i niepełnosprawnym. Nadzwyczajny szafarz pomaga również w rozdawaniu Komunii, gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych, przy braku zwyczajnych szafarzy, albo gdy ci szafarze są zajęci innymi czynnościami duszpasterskimi lub gdy udzielanie Komunii utrudnia im stan zdrowia lub podeszły wiek.


W naszej parafii posługuje siedmiu szafarzy. Oprócz swoich obowiązków szafarzy Komunii, są bardzo pomocni i ofiarni w różnych pracach i inicjatywach prowadzonych w naszej wspólnocie.

 

Aby skorzystać z posługi szafarzy wystarczy zgłosić się do parafii i podać adres chorego. Należałoby najpierw zaprosić do chorego kapłana podczas odwiedzin miesięcznych, by chory skorzystał z sakramentu pokuty. Odwiedziny chorych z Komunią odbywają się w każdą niedzielę i święta nakazane, po Mszy św. sprawowanej o godz. 8.30. 

 

Przyjmując szafarza z Komunią w domu należy przygotować stół przykryty białym obrusem, krzyżyk i świeczkę.