Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed terminem ślubu i przedkładają:

  • dowody osobiste
  • metryki chrztu z poświadczeniem bierzmowania (nie może być starsza niż sześć miesięcy), 
  • zaświadczenie z katechezy młodzieżowej,
  • zaświadczenie o odbyciu nauk przedślubnych (dni skupienia dla narzeczonych), 
  • potwierdzenie spotkań w poradni życia rodzinnego.

Jeśli zawierany jest ślub konkordatowy narzeczeni pobierają w Urzędzie Stanu Cywilnego trzy egzemplarze zaświadczenia o stanie wolnym.

Nauki przedślubne w naszej parafii odbywają się w okresie Adwentu i Wielkiego Postu w niedziele o godz. 15.00.

Aktualne informacje zamieszczone są na stronie Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Gliwickiej. Kliknij tutaj. 

Każde małżeństwo zawarte jako trwała wspólnota życia mężczyzny i kobiety posiada swoją godność i jest z natury dobre, bo jest ustanowione przez Stwórcę nieba i ziemi. Związek małżeński dwojga ochrzczonych i bierzmowanych jest święty, bo jest sakramentem, znakiem świętym i obrazem związku, jaki istnieje między Chrystusem, a wspólnotą wierzących w Kościele.

Małżeństwo jest świętą rzeczywistością również w odniesieniu do celu ostatecznego. Od chwili ślubu dwoje ludzi wędruje wspólną drogą, poprzez wspólne zamieszkanie, dążenie do osiągnięcia godnego poziomu życia materialnego i kulturalnego, a poprzez to, do wzajemnego uświęcenia. Sakrament małżeństwa daje małżonkom zdolność i stałą gotowość do wszelkich poświęceń i ofiar.

Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Poligamia jest przeciwna jedności małżeństwa; rozwód rozłącza to, co Bóg złączył. Odrzucenie płodności pozbawia życie małżeńskie dziecka, które jest najcenniejszym darem małżeństwa.

Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują pierwsze głoszenie wiary. Dlatego dom rodzinny słusznie jest nazywany „Kościołem domowym”, wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.