Informacje

V Niedziela Wielkiego Postu

Prosimy o zapoznanie się z bieżącymi informacjami zamieszczanymi na parafialnej stronie internetowej. 

 

Dekret Księdza Biskupa Jana Kopca, z 25 marca 2020 r.

 

Mając na uwadze zalecenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, w związku z niebezpieczeństwem zagrożenia zdrowia lub życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, z dniem dzisiejszym udzielam wszystkim wiernym diecezji gliwickiej oraz przebywającym na jej terenie, dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. niedzielnych oraz w uroczystości, aż do odwołania.

Jednocześnie zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji oraz do modlitwy indywidualnej, w rodzinach, a także pogłębionej lektury Pisma Świętego.

 

 

Podajemy szereg bardzo ważnych informacji i wytycznych:

 

 

Msza święta i Komunia:

 

Utrzymane zostaje w mocy (NA CZAS NIEOKREŚLONY!) postanowienie, z dnia 14 marca 2020 roku, zawieszające godziny sprawowania Mszy świętych w kościołach parafialnych, filialnych i kaplicach. Księża jednak nadal sprawują sakrament Eucharystii, ale BEZ UDZIAŁU WIERNYCH, PRZY ZAMKNIĘTYCH DRZWIACH, W PRZYJĘTYCH NA DANY DZIEŃ INTENCJACH. W mocy pozostaje także nakaz odprawiania każdego dnia dodatkowej Mszy świętej do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

W niedziele i święta nakazane wierni pozostają w domach i korzystają z udzielonej im dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej lub świątecznej Mszy świętej, przeżywając Eucharystię poprzez środki masowego przekazu.

Wszystkich wiernych zachęcamy do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez komunię świętą duchową, którą można przyjąć posługując się następującą modlitwą: 

Jezu mój, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę zjednoczyć się z Tobą w mojej duszy. Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mego serca. Jednoczę się z Tobą jakbyś rzeczywiście był we mnie obecny, oddaję Ci się zupełnie i proszę gorąco: nie dozwól, abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie. Amen.

Przypominamy, że czas komunii świętej wielkanocnej, nakazanej trzecim przykazaniem kościelnym, obejmuje w Polsce okres od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej. 

 

Świątynie:

Kościoły nadal pozostają otwarte celem umożliwienia wiernym indywidualnej modlitwy, mając jednak na uwadze ograniczenie DO 5 LICZBY OSÓB przebywających w kościele. W razie braku możliwości wyegzekwowania realizacji przepisów władz państwowych księża proboszczowie mogą podjąć decyzję o ograniczeniu czasu otwarcia świątyni, a nawet o jej czasowym zamknięciu. W naszej parafii jest wystawiony Najświętszy Sakrament w dni powszednie od 8.00 do 18.00, w niedzielę od 12 do 18.00. 

 

Spowiedź:

Ze względu na nadzwyczajne i poważne okoliczności wierni są uprawnieni do skorzystania Z NADZWYCZAJNEJ DROGI POJEDNANIA JAKĄ JEST WZBUDZENIE ŻALU DOSKONAŁEGO PODJĘTEGO Z MIŁOŚCI DO BOGA, który daje przebaczenie nawet grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera w sobie: mocne postanowienie przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania, gdy tylko będzie to możliwe; wyznanie grzechów odpuszczonych w sposób nadzwyczajny w sakramentalnej spowiedzi pod sankcją wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny.

Ważna uwaga: NIE BĘDZIE W PARAFII ORGANIZOWANA SPOWIEDŹ PRZEDŚWIĄTECZNA. Sakrament pokuty będzie możliwy dla wiernych, którzy o to poproszą, z uwzględnieniem obowiązujących norm bezpieczeństwa. Miejscem takiej spowiedzi będzie w naszym kościele zakrystia (NIE KONFESJONAŁ). 

W dniach od 26 do 28 marca spowiedź jest możliwa w godzinach od 9.00 do 10.00 i od 16.00 do 18.00 w zakrystii. Przy spowiedzi należy zachować większą odległość pomiędzy penitentem a spowiednikiem. Przypominamy, że nie ma możliwości skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania poprzez środki masowego przekazu (telefon, Internet itp.). 

 

Nabożeństwa:

Nadal pozostają zawieszone nabożeństwa Gorzkich żali i Drogi Krzyżowej we wszystkich kościołach i kaplicach, jak również wszelkie rekolekcje i misje parafialne, spotkania formacyjne, szkolenia, kursy, pielgrzymki i wyjazdy organizowane przez parafie i inne agendy Diecezji Gliwickiej.

 

Odwiedziny chorych:

W okresie przedświątecznym zabrania się duszpasterzom odwiedzania chorych z sakramentami w domach, chyba, że osoba chora znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci. W dalszym ciągu zawieszona jest posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.

 

Pogrzeby:

Pozostaje w mocy nakaz ograniczenia uroczystości pogrzebowych jedynie do trzeciej stacji (na cmentarzu), którą można odprawić w obecności najbliższej rodziny zachowując jednak bezpieczną odległość pomiędzy obecnymi oraz przepis prawa państwowego o ograniczeniu liczby uczestników zgromadzenia DO 5 OSÓB – nie wliczając kapłana oraz obsługi ceremonii. Msza św. pogrzebowa może być odprawiona w dniu pogrzebu, lecz bez udziału wiernych przy zamkniętych drzwiach lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń poczynionych z rodziną zmarłego.

 

 

Wszystkich wiernych zachęcamy do codziennej, indywidualnej modlitwy różańcowej o godz. 20.30 tak, by mogła się ona zakończyć Apelem Jasnogórskim.

Kontakt z kapłanami jest możliwy za pośrednictwem Internetu czy telefonu (nasza strona internetowa i telefon 32 233 85 90). W kontakcie osobistym prosimy pamiętać o środkach bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego i o ograniczeniu liczby osób do 1.


W tym tygodniu obchodzimy pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca.


Kancelaria parafialna jest nieczynna. Intencje Mszy i ważne sprawy prosimy podawać telefonicznie lub drogą mailową. Numer telefonu do kancelarii: 
32 233 85 90. Adres mailowy parafii: sm_pyskowice@kuria.gliwice.pl


Dziękujemy parafianom z ul. Toszeckiej za pomoc w sprzątaniu kościoła. W tym tygodniu w poniedziałek od 18.00 i w sobotę od godziny 8.00 o pomoc w sprzątaniu kościoła prosimy parafian z ul. kard. Wyszyńskiego.