Informacje

Intencje Mszy świętych

 XXVIII Niedziela Zwykła 

Dzień Papieski

13. 10. 2019

  7.00 – Do Bożej Op. przez wstaw. MB Nieustającej Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o 

               dalszą opiekę, zdrowie i Boże bł. dla Marii z okazji 89 r. urodzin i bł. Boże dla całej rodziny

  8.30 – Za + siostrę Helenę Filipkowską w 5 r. śmierci

10.00 – Do Bożej Op. przez wstaw. MB Różańcowej z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą 

               opiekę, zdrowie, Boże bł. i dary Ducha Świętego dla Jadwigi Bujary z okazji 70 r. urodzin i o 

               bł. Boże dla całej rodziny

 11.30 – Za ++: matkę Franciszkę w 15 r. śmierci, Stanisława, Władysławę, Romana, syna Mirosława 

               Zaleskiego oraz dusze w cz. c.

18.00 – Przez wstaw. Matki Bożej Fatimskiej i św. Jana Pawła II w intencji czcicieli Matki Bożej, Róż 

               Różańcowych i Dzieci Maryi

               Procesja i nabożeństwo różańcowe

Poniedziałek 

14. 10. 2019

  7.00 – Za ++: męża Jerzego Kupka w r. śmierci, Ilonę Kupka, rodziców z obu stron i dusze w cz. c. 

18.00 – 1) Do Bożej Op. o potrzebne łaski i światło Ducha Świętego dla nauczycieli, katechetów, 

               wychowawców i pracowników szkół 

              2) Za ++: męża Huberta Szeligę w r. śmierci, rodziców z obu stron, siostrzenicę Różę, ++ z 

               rodziny Kampa, Weronikę i Piotra Wodyńskich oraz Jana Fabryczka i dusze w cz. c.

Wtorek 

św. Teresy od Jezusa

15. 10. 2019

   

 

  7.00 – 1) Za ++: rodziców Tomasza i Jadwigę Laksa, pięciu braci, Annę i Gedeona Pordzik, ciocię 

               Paulinę Prymus, pokr., ++ kapłanów i dusze w cz. c.

              2) Za + ojca Sylwestra Gacka w 18 r. śmierci

 17.15 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 – Do Miłosierdzia Bożego za + syna ks. Roberta Lorka w 12 r. śmierci 

            – Za ++: rodziców Franciszka i Annę Król, siostry Jadwigę, Marię, Barbarę i Łucję, siostrzeńca 

               Krystiana i dusze w cz. c.

            – Za ++: dziadków Katarzynę i Tomasza Szendzielorz, ojca Pawła, Jadwigę Jokel i pokr.

            – Za + Józefa Czuwara w 6 r. śmierci od żony i rodziny

            – Za ++: siostrę Stefanię Fura w 1 r. śmierci, szwagra Stanisława Fura w 6 r. śmierci i + z rodziny

            – Za + Franciszka Kupka w 19 r. śmierci i ++ rodziców

            – Za ++: Zbigniewa Brych w 5 r. śmierci, brata Ryszarda, siostrę Agnieszkę, rodziców z obu 

                stron, szwagrów i szwagierki

            – Za + Jadwigę Ruszkowską w 4 r. śmierci od męża Jana

            – Za ++: Stanisławę Piontek w r. śmierci, Ewalda Piontek, Edmunda i Paulinę Piontek i 

                Bogusława Staszczyk

            – Za + Ernesta Radeckiego od sąsiadów z ul. Paderewskiego 2

            – Za + Waltera Proske

            – Za ++: ojca Mariana Wołczyk, dziadków Józefa i Annę Wołczyk oraz przyjaciółkę Wiolettę 

               Kazik

            – Za ++: Annę i Władysława Janickich w 30 r. śmierci

            – Za + Łucję Grucza o radość nieba 

            – Za + Józefa Podrazik od bratanka Edmunda z rodziną 

            – Za ++: matkę i babcię Elżbietę Kandziora z okazji urodzin i ++ z pokr.

            – Za + Romana Wydrzyńskiego od dzieci

            – Za + matkę Lucynę w 13 r. śmierci

            – Za + Tadeusza Samul w 30 dzień po śmierci

            – Za + Renatę Nowopolską w 30 dzień po śmierci od przyjaciół

Środa 

św. Jadwigi Śląskiej

16. 10. 2019

  7.00 – Za ++: męża Jana Rożek w r. śmierci, jego rodziców, krewnych i dusze w cz. c. 

 17.15 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 – 1) Za ++: ojca, dziadka i pradziadka Józefa Hilla w 6 r. śmierci, ++ z rodzin Hilla i Robak oraz 

               dusze w cz. c. 

              2) Intencja od Mazalik

Czwartek

17. 10. 2019

  7.00 – Do Bożej Op. przez wstaw. MB Nieustającej Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o 

               dalszą opiekę, zdrowie i Boże bł. dla Henryka Sznury z okazji 50 r. urodzin i bł. Boże dla całej 

               rodziny

16.00 – Msza szkolna: Za ++: męża Bogusława Sznerch w 4 r. śmierci, rodziców, teściów i ++ z rodzin 

               Sznerch i Dudzik

  17.15 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 – 1) Za ++: Wiktora i Paulinę Czabanka, syna Krystiana, matkę Marię Sobańską i ++ z rodzin 

               Czabanka, Długosz oraz za dusze w cz. c.

               2) Za + ks. Roberta Lorka i + Roberta Dziekańskiego

Piątek

św. Łukasza Ew.

18.10.2019

  7.00 – Za ++: szwagra Floriana Widera, żonę Różę i syna Norberta

 17.15 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 – 1) Przez wstaw. św. Łukasza w intencji lekarzy, pielęgniarek i wszystkich pracowników Służby 

               Zdrowie o Boże bł. w życiu i pracy 

              2) Za ++: rodziców Bronisławę i Feliksa Wilkosz, Henryka i Beatkę Kłaptocz, siostrę Marię o 

               szczęśliwość wieczną

Sobota 

19. 10. 2019

  7.00 – Do Bożej Op. przez wstaw. MB Nieustającej Pomocy z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o 

               dalszą opiekę, zdrowie i Boże bł. dla Renaty i Pawła Poloczek z okazji 40 r. ślubu i bł. Boże dla 

               całej rodziny

  17.15 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 – 1) Za ++: męża Bernarda Zimoch, syna Romana, rodziców Supianek i Zimoch, braci, bratowe, 

               ++ z rodzin Zimoch i Supianek, zięcia, szwagra, chrześniaków, bratanicę Jolantę i dusze w cc. 

              2) Za ++: ojca Gerharda Spyrka w 5 r. śmierci, matkę Jadwigę, teściów Zofię i Józefa Otlik,    

                szwagra Jana, ++ z rodzin Spyrka i Otlik oraz dusze w cz. c.

 XXIX Niedziela Zwykła 

20. 10. 2019

  7.00 – Do Bożej Op. przez wstaw. MB Różańcowej z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą 

               opiekę, zdrowie i Boże bł. dla Barbary i Łukasza w r. ślubu i bł. Boże dla całej rodziny

  8.30 – Za + brata Mariana Dąbrowskiego w 30 r. śmierci 

10.00 – O radość nieba dla ++: Tadeusza Mazurek w 32 r. śmierci, ++ z rodzin Mazurek, Kałwa, 

               Legawiec i Kwiecień

 11.30 – Za ++: ojca Richarda Czaja w 18 r. śmierci, ++ z rodziny i dusze w cz. c. oraz o bł. Boże dla 

               żyjących z rodziny

 17.15 – Nabożeństwo różańcowe

18.00 – Za ++: syna i brata Dariusza w 6 r. śmierci, męża Józefa oraz ++ z rodzin Zalewski i Łukaszyk