Za zdjęcia dziękujemy państwu Sabinie i Jerzemu Pelka.