Aktualności

Ważne informacje

W związku z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów i dekretem ks. Biskupa gliwickiego podajemy ważne informacje na temat funkcjonowania parafii od 20 kwietnia:


Utrzymane zostają w mocy postanowienia dotychczasowych zasad Dekretu z dnia 25 marca 2020 roku oraz Komunikatu z dnia 10 kwietnia 2020 roku.


Do odwołania pozostaje w mocy dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej oraz w święta nakazane z dnia 12 marca 2020 roku. W dalszym ciągu zachęcamy wiernych do uczestniczenia we Mszy Świętej za pośrednictwem radia, telewizji lub Internetu. W naszym kościele będzie transmitowana Msza sprawowana o godz. 10.00 w niedzielę.

Kościół będzie otwarty (przedsionek) w ciągu dnia od Mszy porannej do wieczornej.


Wznawiamy odprawianie Mszy św. z ludem. Z racji, że w kościele może przebywać maksymalnie taka ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało co najmniej 15 mpowierzchni użytkowej kościoła przyjmujemy następujące zasady: w naszej świątyni jak wynika z wyliczeń, może przebywać jednocześnie maksymalnie 40 osób (z wyłączeniem sprawujących obrzędy). Kładzie to na nas obowiązek dopilnowania, by w żadnym wypadku nie przekroczyć wskazanej liczby. Aby nie rodziło to nieporozumień w przedsionku kościoła zostaną umieszczone obrazki. Każda wchodząca na liturgię osoba przekłada obrazek do pudełeczka. Brak obrazków będzie wyraźnym wskazaniem, że miejsca w kościele są już maksymalnie zajęte. Prosimy o wyrozumiałość i zastosowanie się do przepisów, gdyż ich nieprzestrzeganie grozi poważnymi konsekwencjami finansowymi. Pierwszeństwo w uczestnictwie we Mszy św. ma najbliższa rodzina ze strony zamawiających intencję.


W kościele zajmujemy oznaczone miejsca i pamiętamy, aby w każdej sytuacji zachowywać zasady bezpiecznej odległości. Msze święte będą sprawowane według zwyczajnego porządku.


Do Komunii św. należy podchodzić z zachowaniem odpowiedniej odległości między poszczególnymi osobami. Zaleca się i usilnie o to prosimy, aby Komunię św. przyjmować na rękę. Natomiast osoby, które koniecznie muszą przyjąć Komunię św. do ust powinny przyjmować ją na końcu.


Przypominamy, że osoby przebywające w kościele lub na cmentarzu zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos. Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są duchowni w czasie sprawowania obrzędów religijnych.


Sakrament spowiedzi nie odbywa się w konfesjonałach. Tymczasowym miejscem sprawowania tego sakramentu jest zakrystia lub kancelaria parafialna. Godzinę spowiedzi ustalamy telefonicznie bądź osobiście z kapłanem.

 


Dekret Księdza Biskupa Jana Kopca, z 25 marca 2020 r.

 

 

 

Mając na uwadze zalecenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, w związku z niebezpieczeństwem zagrożenia zdrowia lub życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, z dniem dzisiejszym udzielam wszystkim wiernym diecezji gliwickiej oraz przebywającym na jej terenie, dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. niedzielnych oraz w uroczystości, aż do odwołania.

Jednocześnie zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji oraz do modlitwy indywidualnej, w rodzinach, a także pogłębionej lektury Pisma Świętego.