Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest świętem patronalnym Dzieci Maryi. W tym dniu przyjmowane są do grona marianek nowe kandydatki, a starsze marianki odnawiają swoje przyrzeczenia.