Aktualności

Podziękowania

Składamy najserdeczniejsze podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie i włączyli się w modlitwę w intencji śp. ks. Prałata Augusta Duffka. 

Za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości pogrzebowych. Dziękujemy Nadzwyczajnym Szafarzom Komunii, Bractwu Eucharystycznemu oraz wszystkim pomagającym. Słowa podziękowania – za obecność i godne reprezentowanie instytucji, z którymi ks. Prałat współpracował – kierujemy do pana Burmistrza Adama Wójcika, Rady Miejskiej, wszystkich szkół i urzędów naszego miasta, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej. Dziękujemy także Orkiestrze Huty Łabędy za uświetnienie uroczystości. 

Wszystkim mieszkańcom Pyskowic, duszpasterzom i parafianom Parafii Nawrócenia św. Pawła i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy składamy serdeczne podziękowania za wspólną modlitwę i serdeczne czuwanie przy trumnie śp. ks. Prałata. Dziękujemy wreszcie Radzie Parafialnej i parafianom Parafii św. Mikołaja za wierną obecność i piękną postawę chrześcijańską. 

Dzięki Wam Wszystkim pięknie i godnie pożegnaliśmy człowieka, który przez ponad pół wieku był dla nas wsparciem i opoką.


Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!