Aktualności

Dyspensa ks. Biskupa

DYSPENSA
OD OBOWIĄZKU NIEDZIELNEGO UCZESTNICTWA
WE MSZY ŚWIĘTEJ
Mając na uwadze zalecenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, w związku z niebezpieczeństwem zagrożenia zdrowia lub życia, zgodnie z kan. 87 S 1, 1245 i kan. 1248 S 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca 2020 r. następującym wiernym:  
 1. osobom w podeszłym wieku,
2.osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
3.dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
4.osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Jednocześnie osoby, które skorzystają z dyspensy zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji oraz do modlitwy indywidualnej, w rodzinach, a także pogłębionej lektury Pisma Swiętego. 

DYSPENSA OD OBOWIĄZKU NIEDZIELNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ

Mając na uwadze zalecenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, w związku z niebezpieczeństwem zagrożenia zdrowia lub życia, zgodnie z kan. 87 S 1, 1245 i kan. 1248 S 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca 2020 r. następującym wiernym:
1. osobom w podeszłym wieku,
2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Jednocześnie osoby, które skorzystają z dyspensy zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji oraz do modlitwy indywidualnej, w rodzinach, a także pogłębionej lektury Pisma Swiętego. 

+ Jan Kopiec, Biskup Gliwicki