Aktualności

Modlitwa o zatrzymanie koronawirusa

Modlitwa o zatrzymanie koronawirusa i zdrowie dla zakażonych


     Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus z Wuhan nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł. Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny. Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

    Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia.Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen 

Zachęcamy do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego to modlitewne zobowiązanie podjęte
przez konkretną osobę w intencji jednego dziecka zagrożonego zabiciem
w łonie matki wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa przez okres 9
miesięcy. Ufamy, że pokorną i wytrwałą modlitwą wyprosimy u
Wszechmocnego Boga łaskę ocalenia istniejącego już życia i
doczekamy czasów, w których każde poczęte dziecko będzie
przyjmowane z radością i miłością.
Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.
Postanowienia dodatkowe Postanowienia dodatkowe (dodatkowe praktyki) są
uzupełnieniem Duchowej Adopcji. Są dobrowolne, lecz są chętnie
widziane i praktykowane, ponieważ często stanowią potrzebę
większego zadośćuczynienia, dziękczynienia, bądź wyproszenia łask
u Bożej Opatrzności. Żeby podjęte postanowienia praktyk skutecznie i
do końca wykonać, najlepiej jest podjąć jedną lub najwyżej dwie
praktyki.
Może się zdarzyć, że zapomnimy lub zaniedbamy nasze zobowiązania
adopcyjne. Długa przerwa, na przykład miesięczna, przerywa Duchową
Adopcję i wymaga podjęcia jej od początku. Należy wtedy odbyć
spowiedź, ponowić przyrzeczenia i starać się je dotrzymać. W
wypadku krótkiej przerwy należy Duchową Adopcje kontynuować,
przedłużając praktykę o ilość dni opuszczonych.

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego w Polsce i w związku z tym
podjętymi środkami ostrożności w Diecezji Gliwickiej przyrzeczenie
może być złożone prywatnie przed Krzyżem lub obrazem świętym w
miejscu zamieszkania. ROTA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI"

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci.

Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy nienarodzonym, postanawiam mocno
i przyrzekam, że od dnia ..................... biorę w duchową
adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome,
aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego
życia
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen.

Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:
 •  jedna Tajemnica Różańca Świętego
 •  moje dobrowolne postanowienia
 •  oraz poniższa codzienna modlitwa "Panie Jezu", którą teraz po
raz pierwszy odmówię

TEKST CODZIENNEJ MODLITWY "PANIE JEZU"

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię
z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, "Człowieka
Zawierzenia", który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w
intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w
niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj
rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu,

które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.
 
 
 
 
Grafikę zaczerpnęliśmy ze strony Duszpasterstwa Rodzin z Łomży

Pan z Wami - słowo do Parafian

Pan z Wami!


Na pozdrowienie kapłana: „Pan z wami!”, zgromadzony w kościele lud odpowiada: i z duchem twoim!

W tych dniach drodzy Bracia i Siostry kapłanowi sprawującemu Mszę świętą odpowiada jedynie echo pustej świątyni…

Wiemy, że jest to wymóg przeżywanych okoliczności, wymóg ze względu na dobro społeczne, by Msze były sprawowane bez udziału ludu.

Chyba nikt z nas nie spodziewał się takiej sytuacji. To doświadczenie porusza głęboką refleksją serca wszystkich wiernych i kapłanów. Pytamy, jak przeżywać ten czas? Jak przeżywać czas, gdy należy unikać podawania dłoni, zachować bezpieczną odległość od drugiego człowieka i jak można mieć wrażenie rodzi się dystans do Boga? Jak żyć jako człowiek wierzący, który niedawno słyszał opinie: nie zamkną kościołów, bo najważniejsza jest kasa… A teraz, gdy dla dobra społecznego, by uniknąć rozprzestrzeniania się wirusa, w kościołach nie sprawuje się Mszy z ludem, słyszymy: co tak szybko pouciekaliście z kościołów?

 

Jedyną odpowiedzią na to wszystko jest miłość, wiara i modlitwa.

 

Zamknięte uczelnie, szkoły, przedszkola i żłobki sprawiły, że rodzice muszą i mają więcej czasu dla dzieci. Rodziny bardziej myślą o swoich bliskich. Rozmawiałem ze znajomym, który postanowił o przeprowadzce swoich starszych rodziców do swego domu. Rodzice mieszkają w bloku, a ja mam domek jednorodzinny. Zrobimy wspólne zakupy, będą mogli spokojnie wyjść na spacer przy domu.

Zalecana bezpieczna odległość wobec drugiego człowieka, w sercu budzi jeszcze mocniejsze pragnienie spotkania i troskę, o dobro i bezpieczeństwo bliźniego. Brak Mszy sprawowanych w naszych kościołach, choć bardzo bolesny i smutny, w sercach budzi szczere pragnienie, by w Mszy uczestniczyć, by spotkać się z Jezusem, by przyjąć Go w Komunii.

 

Przeżyjmy ten wymagający czas mądrze. Odkryjmy, że pomimo tego, że tak wiele się zmieniło, nadal mamy to, co istotne. Tak wiele spraw, które jeszcze w tamtym tygodniu wydawały się konieczne, najważniejsze, dziś pozostało daleko od nas i okazuje się, że bez nich dobrze sobie radzimy.

 

Tym, co dodaje nam siły, jest wiara, że nie jesteśmy sami. Jezus nas nie opuścił. On zawsze towarzyszy nam w życiu i drodze. On zawsze idzie z nami i z nami przeżywa każde nasze doświadczenia.

 

Choć mamy ograniczony fizyczny dostęp do Mszy świętej, są prowadzone codziennie transmisje w środkach społecznego przekazu. Nawet kilka razy w ciągu dnia. Towarzyszy nam modlitwa i pogłębiona refleksja nad Słowem Bożym. My kapłani sprawujemy w naszym kościele Mszę świętą codziennie w poleconych intencjach. Tak jak nam zostały powierzone intencje, tak my codziennie je polecamy Bogu. Codziennie też sprawujemy dodatkową Mszę do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii. 

 

Parafialny kościół jest otwarty na modlitwę i adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie codziennie od 8.00 do 18.00. Codziennie jest okazja do skorzystania z sakramentu pokuty od 9.00 do 10.00 i od 16.00 do 18.00. Codziennie łączy nas modlitwa różańcowa odmawiana o 20.30 w naszych domach, zakończona Apelem Jasnogórskim.

 

Wiem z Waszych relacji, jak bardzo poruszająco wygląda Msza niedzielna, na którą ubieramy się odświętnie i siadamy razem przez telewizorem, by uczestniczyć w sprawowanej Eucharystii. A gdy przychodzi chwila udzielania Komunii świętej, w sercu budzi się gorące pragnienie i wołanie: przyjdź Panie Jezu, zapraszam Cię gorąco do mego serca, przyjdź i uświęć mnie, zbaw mnie, napój mnie, obmyj mnie, pokrzep mnie, wysłuchaj mnie i każ mi przyjść do siebie…

 

Gdy sprawując Mszę w tych dniach wypowiadam pozdrowienie: Pan z wami!... wyobrażam sobie Was Bracia i Siostry jak stoicie w ławkach, na swoich stałych miejscach i wiem, że Pan jest z nami wszędzie, gdzie ogarnia nas lęk, gdzie dotyka nas choroba, gdzie trwają ogromne starania o leczenie i pomoc…

 

Pan jest z nami!

Trwajmy w bliskości Boga, trwajmy w wierze, trwajmy w miłości. 

On - dobry Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, niech nas wzmacnia swoją łaską i nam wszystkim błogosławi.

 

Szczęść Boże!

ks. Jan, Wasz proboszcz.

 

 

Dyspensa ks. Biskupa

DYSPENSA
OD OBOWIĄZKU NIEDZIELNEGO UCZESTNICTWA
WE MSZY ŚWIĘTEJ
Mając na uwadze zalecenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, w związku z niebezpieczeństwem zagrożenia zdrowia lub życia, zgodnie z kan. 87 S 1, 1245 i kan. 1248 S 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca 2020 r. następującym wiernym:  
 1. osobom w podeszłym wieku,
2.osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
3.dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
4.osobom, które czują obawę przed zarażeniem.
Jednocześnie osoby, które skorzystają z dyspensy zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji oraz do modlitwy indywidualnej, w rodzinach, a także pogłębionej lektury Pisma Swiętego. 

Zarządzenie Rady KEP

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

 

Koncerty kolęd

Tradycyjnie w styczniu gościliśmy w naszej parafii Orkiestrę Dętą z Rudna i Blaskapelle ze Świbia. Przeżyliśmy piękne kolędowe koncerty. Zapraszamy do galerii. Zdjęcia udostępnili państwo Sabina i Jerzy Pelka.

Orszak Trzech Króli

Jak co roku w uroczystość Objawienia Pańskiego ulicami naszego miasta przeszły strumienie Orszaku Trzech Króli. Wszyscy spotkaliśmy się na Rynku. Tam modlitwą i śpiewem kolęd złożyliśmy hołd Nowonarodzonemu Jezusowi. Zapraszamy do galerii. Dziękujemy za zdjęcie pani Sabinie.

Przyrzeczenia Dzieci Maryi

W niedzielę 15 grudnia Dzieci Maryi odnowiły swoje przyrzeczenia. Siedem dziewcząt złożyło przyrzeczenia po raz pierwszy i zostały włączone w grono Dzieci Maryi. 

Dożynki 2019

W niedzielę 15 września złożyliśmy Panu Bogu dziękczynienie za tegoroczne plony. Dziękowaliśmy za Boże błogosławieństwo w naszej pracy, szczególnie w pracy rolników, i za chleb na naszych stołach. W tym roku wieniec dożynkowy przygotowali  rolnicy z ul. kard. Wyszyńskiego, ul. Zaolszany i ul. Rzecznej. Zapraszamy do galerii.

« 1 2 3 4 5 »