Aktualności

List księdza Biskupa do dzieci komunijnych i do rodziców

List do dzieci przygotowujących się do

Pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodziców

 

Kochane Dzieci Komunijne!

         Znacie na pewno opowieść o tym, jak Jezus wraz ze swoimi przyjaciółmi (apostołami) wsiadł do łodzi, aby przepłynąć na drugą stronę jeziora. Nagle zerwała się burza i coraz większe fale uderzały w płynącą łódź. Zrobiło się naprawdę niebezpiecznie. Uczniowie bardzo się bali, a Jezus spokojnie spał. W końcu postanowili Go obudzić, wołając: Jezu ratuj, bo giniemy! Jezus wstał, rozkazał falom i wiatrowi się uciszyć, i… burza zniknęła, zrobiło się cicho… Jezus spojrzał na apostołów i zapytał, dlaczego się bali, dlaczego nie ufali, że jeśli On jest z nimi, to są bezpieczni, nic im nie grozi (por. Mt 8,23-27).

         Dobrze wiecie, że na świecie panuje pandemia. Wielu ludzi boi się zarażenia koronawirusem. Nie możemy się spotykać w szkole, spędzać wspólnie czasu z rówieśnikami, nie możemy robić wielu różnych rzeczy, które lubimy, bo nam zagrażają tak, jak burza apostołom. Nie możemy również wspólnie świętować tak, jak dotychczas w naszych kościołach. Nawet najważniejszą dla Was i całej Waszej parafii uroczystość Pierwszej Komunii ze względu na Wasze bezpieczeństwo musieliśmy przenieść na późniejszy czas. Niestety musicie poczekać trochę dłużej na pełne spotkanie z Jezusem w „Białym Chlebie”. Dlatego piszę do Was ten list. 

         Pragnę Wam powiedzieć, że mimo tego, co się dzieje na świecie i w naszym kraju, Jezus jest ciągle z nami tak, jak był w łodzi z uczniami. Wtedy, w trakcie burzy na jeziorze, potrafił spokojnie zasnąć, wiedział, że nikomu nic nie grozi. Dziś On mówi do Was: Nie bójcie się, ja jestem z Wami!

         Chcę Was zapewnić, że wielu ludzi modli się za Was, Drogie Dzieci. Wiem, że księża z Waszych parafii, siostry zakonne, katecheci, Wasi rodzice, dziadkowie i całe Wasze rodziny otaczają Was „płaszczem modlitewnej opieki”. Proszę Was, Wy też się módlcie, abyście, gdy tylko będzie to możliwe, były przygotowane na spotkanie z Jezusem, Jego miłością i pokojem w pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Nie zapomnijcie o tych wszystkich, którzy Was kochają: Waszych rodzicach, rodzeństwie, dziadkach, chrzestnych, księżach, katechetach, wspierajcie ich codziennymi, małymi gestami miłości.

         Zaufajcie Jezusowi! On chce naszego dobra! On nie pozwoli nam zginąć! On uciszy każdą burzę w naszym życiu!

         Kochane Dzieci, modlę się za Was, Waszych rodziców, rodziny i przyjaciół, żeby radość oczekiwania na Pierwszą Komunię Świętą ciągle wzrastała. A kiedy zagrożenie wirusem przeminie, wtedy będziecie z większą radością świętować w Waszym kościele ten ważny dla Was dzień. 

 

Drodzy Rodzice!

         Zdaję sobie sprawę z tego, że poczyniliście już wiele starań, aby uroczystość pierwszokomunijna Waszych dzieci była dla nich i całej rodziny wielkim świętem. Pewnie myślicie już intensywnie o wyjątkowym przeżyciu Eucharystii, podczas której Pan Jezus po raz pierwszy przyjdzie do serc Waszych dzieci, a także o rodzinnym spotkaniu. Niestety z racji pandemii i ze względów bezpieczeństwa uroczystość musimy przełożyć. Ufam, że dobrze wykorzystacie ten czas na duchowe przygotowanie swoich dzieci i całej rodziny na ważne wydarzenia. Bądźcie inicjatorami modlitwy w Waszych Domowych Kościołach. Módlcie się z dziećmi i za dzieci. Dajcie im wiele wsparcia i miłości. Czytajcie dzieciom Pismo Święte, uczestniczcie z nimi w niedzielnej Mszy świętej przez transmisję medialną lub, jeśli możecie, w kościele, wspierajcie je w spotkaniach z katechetami podczas zdalnego nauczania.

         W życiu nic nie dzieje się przypadkowo. Każde wydarzenie, nawet to trudne, uczy nas czegoś bardzo ważnego, kształtuje nasze człowieczeństwo, przygotowuje nas do dalszego życia. Ufam, że również trudny czas zmagania się z koronawirusem jest dla nas nauką zaufania Bogu, podobnie jak dla apostołów lekcją ufności był czas burzy na jeziorze, o którym pisałem Waszym dzieciom. I podobnie jak Wasze Dzieci, również Was zapewniam o wielu modlitwach płynących do Boga za Was od duszpasterzy, katechetów i całych Waszych parafii oraz Waszych biskupów.

         Zaufajcie Bogu, a On będzie działał w Waszym życiu swoim pokojem, dobrocią, miłością, cierpliwością i szczęściem. On uciszy burzę, która rozpętała się w dzisiejszym świecie! Błogosławię Was i Wasze rodziny w tym oczekiwaniu na pierwszą spowiedź i zjednoczenie z Jezusem w Pierwszej Komunii Świętej Waszych dzieci.

 

Wasz  Biskup

+ Jan Kopiec

Biskup Gliwicki

 

Gliwice, dnia 5 maja 2020 roku

Ważne informacje

W związku z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów i dekretem ks. Biskupa gliwickiego podajemy ważne informacje na temat funkcjonowania parafii od 20 kwietnia:


Utrzymane zostają w mocy postanowienia dotychczasowych zasad Dekretu z dnia 25 marca 2020 roku oraz Komunikatu z dnia 10 kwietnia 2020 roku.


Do odwołania pozostaje w mocy dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej oraz w święta nakazane z dnia 12 marca 2020 roku. W dalszym ciągu zachęcamy wiernych do uczestniczenia we Mszy Świętej za pośrednictwem radia, telewizji lub Internetu. W naszym kościele będzie transmitowana Msza sprawowana o godz. 10.00 w niedzielę.

Kościół będzie otwarty (przedsionek) w ciągu dnia od Mszy porannej do wieczornej.


Wznawiamy odprawianie Mszy św. z ludem. Z racji, że w kościele może przebywać maksymalnie taka ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało co najmniej 15 mpowierzchni użytkowej kościoła przyjmujemy następujące zasady: w naszej świątyni jak wynika z wyliczeń, może przebywać jednocześnie maksymalnie 40 osób (z wyłączeniem sprawujących obrzędy). Kładzie to na nas obowiązek dopilnowania, by w żadnym wypadku nie przekroczyć wskazanej liczby. Aby nie rodziło to nieporozumień w przedsionku kościoła zostaną umieszczone obrazki. Każda wchodząca na liturgię osoba przekłada obrazek do pudełeczka. Brak obrazków będzie wyraźnym wskazaniem, że miejsca w kościele są już maksymalnie zajęte. Prosimy o wyrozumiałość i zastosowanie się do przepisów, gdyż ich nieprzestrzeganie grozi poważnymi konsekwencjami finansowymi. Pierwszeństwo w uczestnictwie we Mszy św. ma najbliższa rodzina ze strony zamawiających intencję.


W kościele zajmujemy oznaczone miejsca i pamiętamy, aby w każdej sytuacji zachowywać zasady bezpiecznej odległości. Msze święte będą sprawowane według zwyczajnego porządku.


Do Komunii św. należy podchodzić z zachowaniem odpowiedniej odległości między poszczególnymi osobami. Zaleca się i usilnie o to prosimy, aby Komunię św. przyjmować na rękę. Natomiast osoby, które koniecznie muszą przyjąć Komunię św. do ust powinny przyjmować ją na końcu.


Przypominamy, że osoby przebywające w kościele lub na cmentarzu zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos. Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są duchowni w czasie sprawowania obrzędów religijnych.


Sakrament spowiedzi nie odbywa się w konfesjonałach. Tymczasowym miejscem sprawowania tego sakramentu jest zakrystia lub kancelaria parafialna. Godzinę spowiedzi ustalamy telefonicznie bądź osobiście z kapłanem.

 


Dekret Księdza Biskupa Jana Kopca, z 25 marca 2020 r.

 

 

 

Mając na uwadze zalecenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, w związku z niebezpieczeństwem zagrożenia zdrowia lub życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, z dniem dzisiejszym udzielam wszystkim wiernym diecezji gliwickiej oraz przebywającym na jej terenie, dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. niedzielnych oraz w uroczystości, aż do odwołania.

Jednocześnie zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji oraz do modlitwy indywidualnej, w rodzinach, a także pogłębionej lektury Pisma Świętego.

 

 


Życzenia świąteczne

Kochani Nasi Parafianie!

Nie ma takiego kamienia, którego nie odsunęłaby Boża moc. Nie ma takiej winy, której nie

odkupiłaby ofiara Golgoty. Nie ma takiego zamartwienia, które nie znalazłoby ukojenia

w bezmiarze Bożego miłosierdzia.

W te Święta Zmartwychwstania życzymy nam wszystkim wielkiej, niezachwianej wiary w potęgę

życia – życia, które zawsze ma swój początek w Bogu. Dajmy się prowadzić, dajmy się rozradować,

dajmy się wybawić. Bo Jezus dziś do każdego z nas mówi: „Nie bój się. To ja jestem”.


Zdrowych, radosnych, pełnych Boga Świąt Wielkanocnych życzą

Wasi Duszpasterze

Termin Pierwszej Komunii - informacja

Podajemy istotną informację dla rodziców dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej. Termin Pierwszej Komunii Świętej i związanej z tym pierwszej spowiedzi dzieci, zostają przesunięte na czas po 31 sierpnia br.  Jednakże są one ostatecznie uzależnione od wznowienia zajęć w szkołach. Na dzień dzisiejszy nie ma konkretnej daty.

Prośba o udział w badaniu

Drodzy Państwo,

Obecnie jesteśmy świadkami niezwykle trudnych wydarzeń związanych z epidemią koronawirusa w naszym kraju. W związku z tym pracownicy Uniwersytetu Opolskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II  podjęli się przeprowadzenia badań mających na celu zdobycie wiadomości, które będą przydatne w pracy psychologów oraz osób niosących pomoc ludziom dotkniętym koronawirusem i ich rodzin. Zwracamy się z prośbą do Pani/Pana o wzięcie udziału w niniejszym badaniu i wypełnieniu ankiety. Badanie jest całkowicie anonimowe. 
 
Ankietę wypełnia się internetowo – w tym celu kliknij na poniższy link i postępuj zgodnie z instrukcjami:  https://forms.gle/fPEFNvC5S3e37yYEA.
 
Dziękuję bardzo za pomoc,
ks. Dariusz Krok

Błogosławieństwo stołu wielkanocnego

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM 
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350)

 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

 

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

 

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

 

Albo:

 

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

 

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

 

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

 

Przewodnik WIELKANOC W DOMU

Gorąco polecamy bardzo dobry przewodnik WIELKANOC W DOMU, przygotowany przez wydawnictwo Tygodnik Katolicki. Będzie bardzo dobrą pomocą w modlitwie i przeżywaniu Wielkiego Tygodnia. Przewodnik można pobrać ze strony wydawnictwa.

Zbiórka na respirator

Czcigodni Księża,
Szanowne Osoby Życia Konsekrowanego, 

Drodzy Diecezjanie!

Obecnie przeżywany czas pandemii jest momentem, kiedy wiele środowisk jednoczy się wtrosce o zdrowie i życia człowieka. Najbliżej chorych są przedstawiciele służb medycznych: lekarze, ratownicy, pielęgniarki, pracownicy szpitali i przychodni. Oni to, najczęściej z dala od spledoru świateł, diagnozują pacjentów, prowadzą ich leczenie inierzadko ratują życie. Ich obecność była od zawsze nadzieją dla chorych, którzy w cierpieniu szukali tak wsparcia Boga, jak i ludzkiej pomocy.

Aby wykonywać swoją pracę, służba zdrowia potrzebuje również odpowiedniego sprzętu. Na chwilę obecną kluczowe znaczenie mają respiratory, które są niezbędne w leczeniu ludzi zpoważnymi zaburzeniami oddechowymi. Na terenie diecezji gliwickiej zostało już zakupione takie urządzenie jako dar Diecezji Gliwickiej dla Oddziału Pulmonologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu.

Ponieważ potrzeby są bardzo duże, chcielibyśmy wesprzeć kolejną placówkę medyczną – szpital. Stąd zwracam się z apelem i prośbą do osób duchownych, konsekrowanych oraz świeckich – tworzących Kościół Gliwicki – o włączenie się w dzieło zakupu kolejnego respiratora. Nasza pomoc uratuje komuś życie, a medykom umożliwi realizowanie ich powołania w tych bardzo trudnych warunkach.

Środki potrzebne na zakup urządzenia można wpłacać na rachunek bankowy: Diecezja Gliwicka ul. Łużycka 1, 44-100 Gliwice
Bank Pekao SA I/O Gliwice nr 60 1240 1343 1111 0000 2337 5479, 
koniecznie z dopiskiem w tytule przelewu: RESPIRATOR.

W imieniu swoim oraz pracowników i pacjentów szpitala bardzo dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzą pozytywnie na ten apel. Wiara okazuje się prawdziwa wówczas, gdy staje się miłością – nawet jeśli to miłość wobec anonimowych chorych. Proszę też nieustannie modlitwę do Boga o ratunek dla nas i ustanie pandemii. O tej modlitwie Was zapewniam.

Wasz Biskup
+ Jan Kopiec Biskup Gliwicki

Gliwice, dn. 2 kwietnia 2020 roku

1 2 3 4 5 »